Zámek Klášterec nad Ohří

   

Tisková zpráva k ukončení projektu

28.8.2012 12:32

Partneři projektu Společný marketing zámků a hradů Krušnohoří se ve čtvrtek 23.8.2012 sešli na závěrečném workshopu v sídle leadpartnera na zámku Červený hrádek, aby vyhodnotili průběh a výsledky projektu, který byl zaměřený především na podporu turistického ruchu v Krušnohoří.

Projekt byl zahájen v září 2009 a spolupracovaly na něm celkem 4 subjekty – Kulturní, vzdělávací a informační zařízení Jirkov p.o. v roli leadpartnera, zámek Klášterec nad Ohří, saská společnost Schlossbetriebe gemeinnutzige GmbH zajišťující provoz zámků Augustusburg, Lichtenwalde a hradu Scharfenstein a město Augustusburg.

Během projektu byla vydána celá řada informačních materiálů, které spojoval Corporate design vytvořený v rámci výběrového řízení na zajištění publicity projektu. U všech partnerů byly instalovány informační tabule a dopravní značení usnadňující turistům příjezd k jednotlivým cílům. Jaro a léto v roce 2010 a 2011 bylo věnováno rozsáhlé propagační kampani, v rámci které se partneři zúčastnili např. veletrhu cestovního ruchu EUROREGION TOUR v Jablonci nad Nisou. V Sasku, Karlovarském a Ústeckém kraji proběhla putovní výstava, na které hostesky představovaly jednotlivé zámky jako turistický cíl. O projektu se mohli dočíst i příznivci turistických magazínů, lokálních novin i turistických internetových portálů. Za zmínku jistě stojí billboardy, které byly vylepeny na plochách v celém Ústeckém kraji a Sasku.

Čeští návštěvníci Saska ocenili především nákup audio průvodců, které si mohou zapůjčit v pokladně zámku Augustusburg a Lichtenwalde a užít si tak plnohodnotný výklad v českém jazyce.

Poslední letní sezóna patřila společným kulturním akcím, na kterých účinkovali žáci základních  uměleckých škol z Klášterce, Jirkova a Augustusburgu, Komorní smíšený sbor Ventilky z Jirkova, Kytarové trio hudební školy v Chemnitz a kytarový soubor ze Saska. Díky společnému programu byla navázána nová přátelství s příslibem možné budoucí spolupráce.

I přes to, že pro jednotlivé partnery byl tento projekt první zkušeností s velkými projekty financovanými z programu Cíl 3, nevyskytly se během realizace projektu zásadní potíže a celý projekt došel ke zdárnému konci. Zámky na české straně Krušných hor zaznamenaly zvýšenou návštěvnost německých turistů, stejné výsledky přinesl projekt u saských partnerů. Všechny zámky, hrad i město Augustusburg se díky rozsáhlé kampani dostaly do povědomí obyvatel obou sousedících regionů a především navázaly spolupráci, ve které mohou nadále pokračovat.

Zobrazeno 1086x