Zámek Klášterec nad Ohří

   

Zámecký park

Zámecký park


Zámecký park, upravený později v přírodně krajinářském (anglickém) stylu, byl založen Michaelem Osvaldem Thunem ve 2. pol. 17. století. Původně barokní zahrada byla charakteristickou snahou o symetrickou úpravu prostoru před zámkem a salou terrenou.

Tato podoba se udržela až do požáru v roce 1784. Poté se začal budovat nový park podle změněných estetických názorů zdůrazňující krásy volné přírody. Byl odstraněn zchátralý letohrádek a část loggie, část soch a kašna byly přeneseny do města. Park byl rozšířen jihozápadním směrem o bývalou oboru a později o předzámčí a zelinářskou zahradu u Ohře.

Zámecký park Zámecký park Zámecký park

Také další změny byly spojeny s rozsáhlým požárem. V roce 1856 mu padl za oběť nejen zámek, ale také část přilehlých hospodářských budov, pivovar a mlýn. Poté nechal Osvald Thun strhnout všechny panské stavby a vykoupil i soukromé domy, aby tak zvětšil zámecký park o romantická zákoutí kolem řeky. Nový park pak koncipoval klášterecký vrchní zahradník Vinzenz Stibal. Projekt byl podřízen vedení Osvalda Thuna, který byl sám odborníkem v dendrologii. Ve druhé polovině 19. století se původní středoevropské dřeviny začínají doplňovat stále více exotickými raritami. Celý park získává naučný podtext, názvy dřevin jsou uvedeny na porcelánových tabulkách.

Po druhé světové válce se park přestal udržovat. S pečlivou údržbou se opět začalo až v 70. letech minulého století. Dnešní přírodně krajinářský park má rozlohu asi 9,50 ha a nachází se zde asi 150 taxonů (tj. druhů a kultivarů) jehličnatých a listnatých dřevin. Vedle běžněji pěstovaných taxonů zde roste celá řada sadovnicky velmi cenných dřevin, např. jinan dvoulaločný, korkovník amurský, lapina jasanolistá, šácholan zašpičatělý a mohutný exemplář platanu javorolistého. Dendrologickou hodnotu zdejšího parku umocňují v České republice vzácně či velmi vzácně pěstované druhy a kultivary, např. pamodřín Kaempferův, bříza Maximovičova a kultivar buku lesního ʻCristataʼ. V roce 2016 byly v parku vytyčeny tři naučné dendrologické okruhy (Západní, Zámecký a Stibalův okruh) a dřevěnými tabulkami označeny nejvýznamnější dřeviny. Současně byl vydán i knižní „Průvodce zámeckým parkem v Klášterci nad Ohří”, který poskytuje základní informace o vzniku a historickém vývoji parku a komentovanou formou provází návštěvníka po jednotlivých okruzích.

Součástí přírodně krajinářského parku je i renovovaná barokní stavba saly terreny naproti zámku, vytvářející svou architekturou kulturně společenské prostředí, kde se v letních měsících konají odpolední koncerty našich i zahraničních hudebních těles. Sochy a plastiky vynikajícího barokního sochaře německého původu Jana Brokoffa ze 17. století dotvářejí monumentální krásu nejen této stavby

Fotogalerie - zámecký park
Zámecký park Zámecký park Zámecký park
Zámecký park Zámecký park Zámecký park
Zámecký park Zámecký park Zámecký park