Zámek Klášterec nad Ohří

   

Návštěvní řád - zámecký park

Vážení návštěvníci,

zámecký park v Klášterci nad Ohří se rozkládá na levém břehu řeky Ohře a patří mezi nejvýznamnější parky v České republice. Má rozlohu téměř 10 hektarů a nachází se zde mnoho dendrologicky vzácných unikátů a neobyčejných dřevin z různých koutů světa. Pro zpříjemnění Vašeho pobytu i dalších návštěvníků, Vás prosíme o udržování pořádku a dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu:

  1. Zámecký park je otevřen pro veřejnost celoročně.V zimním období je zapotřebí dbát zvýšené opatrnosti. Jsou udržovány pouze hlavní přístupové cesty k zámku, na ostatních parkových cestách je pohyb pouze na vlastní nebezpečí.
  2. Pohyb po zámeckém parku je povolen pouze po cestách. Jízdou na kolech nesmí být ohrožena bezpečnost ani omezena chůze osob na cestách!!!
  3. Pohyb volně puštěných psů je zakázán. Pes musí být vždy na vodítku a po celou dobu ovladatelný, tzn. vodit ho tak, aby neobtěžoval a neohrožoval okolí. Psi s výškou v kohoutku nad 40 cm musí být opatřeni náhubkem.
  4. V areálu parku není povolen pohyb koní, mimo konání kulturních a společenských akcí, a to na základě povolení ředitele zámku.
  5. Vjezd automobilů není povolen, mimo zásobování zámku, odvozu komunálního odpadu, údržby parku a pro konání kulturních a společenských akcí, a to na základě povolení ředitele zámku.
  6. Na území celého parku je zakázáno poškozovat dřeviny, květinové záhony, sochy a ostatní stavby a zařízení parku.
  7. Všechny druhy rostlin a volně žijících živočichů je zakázáno ničit, poškozovat sběrem či odchytem (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění).
  8. Výkon rybářského práva je povolen po celém úseku břehu řeky Ohře.
  9. Veškeré akce konané v parku musí být předem projednány s ředitelem zámku a s odborem místního hospodářství a životního prostředí Městského úřadu.
Porušení tohoto návštěvního řádu bude posuzováno v souladu se zákonem č. 200/1990 Sb.,o přestupcích.

Tento provozní řád byl schválen usnesením Rady města Klášterec nad Ohří
č. 1679/62/2013 dne 10. 04. 2013