Zámek Klášterec nad Ohří

   

Osobnosti

Jan Brokoff

Tento řezbář a sochař německého původu se narodil ve Spišské Sobotě na Slovensku v luteránské rodině. Později přestoupil na katolickou víru, aby mohl svobodně umělecky tvořit. Do Čech přišel po roce 1680. Připisuje se mu mnoho soch, hlavně v západních a severozápadních Čechách a zejména první socha Karlova mostu, jíž je svatý Jan Nepomucký. V roce 1681 v Ronšperku u Domažlic vytvořil dřevěnou předlohu, podle které byla ulita socha bronzová, která dnes stojí na pravém zábradlí Karlova mostu. Další svatojánské sochy můžeme najít v Poběžovicích, Tachově, Jirkově, Chomutově, atd. Pro kostel svaté Barbory v Manětíně vyřezal postavy českých světců. Vrchol jeho tvorby se projevil v cyklu dřevěných soch v Tachově. V Klášterci nad Ohří zhotovil řadu plastik a v Libochovicích zajímavou výzdobu krbu v tzv. Saturnově sálu.
VKlášterci nad Ohří se objevuje v roce 1685 na pozvání majitele zdejšího panství Osvalda Thuna. Vytvořil tady alegorická sochařská díla například sochu Tritóna na kašně před zámkem, sochy Čtyř ročních období na boční chodbě saly terreny, které stávaly do roku 1963 na kašně na náměstí, nebo busty tří Turků atd. Zde přišel na svět jeho syn Michal Josef Brokoff. V roce 1687 přesídlil na Červený Hrádek, kde se narodil nejslavnější nositel jména Brokoff Ferdinand Maxmilián.
Kolem roku 1692 se Jan Brokoff s rodinou natrvalo usadil v Praze a otevřel si vlastní velkou dílnu, v níž mu pomáhali i synové. V roce1693 vyzdobili Toskánský palác na Hradčanech. Vytvořili sedm alegorických postav svobodných umění na atice a dva dekorativní erby na průčelí. Pieta pro Karlův most (dnes v nemocnici pod Petřínem) vznikla roku 1695. Okolo roku 1706 nastalo v práci celé Brokoffovy dílny tvůrčí oživení díky sílící spolupráci obou synů. Vznikaly sochy v Radči, Benešově a zvláště ve Voticích, na hlavním oltáři v Kostele sv. Václava. Starý Jan Brokoff vedl firmu až do své smrti, ale oba synové v ní hráli stále významnější roli. Jan Brokoff zemřel v roce 1718 a majitelem dílny se stal starší syn Michal Jan. Po jeho smrti v roce 1721 převzal veškeré umělecké vedení Ferdinand Maxmilián.

Zámek Zámek Zámek
Sousoší sv. Alžběty,
Markéty a Barbory
(1707)
Socha Tritona
na zámecké kašně
v Klášterci nad Ohří
(1685)
Socha
Sv. Jana Nepomuckého
na Karlově mostě
(1683)